Nyheder

Bevaring af Magtens scene

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål er det blevet muligt at gennemføre en total restaurering af det smukke interiør i Audienshuset på Frederiksborg Slot. Slottets Audiensgang og Audienssal blev bygget i 1616 af Christian IV. Efter at være blevet ødelagt ved en brand i 1665 genindrettedes rummene af Christian V`s generalbygmester Lambert van Haven med en udpræget sans for arkitekturen og barokdekorationernes effektfulde symbolværdi.

Man skal forestille sig, at adels- og hoffolk, repræsentanter for det officielle Danmark samt fremmede ambassadører ved særlige lejligheder har vandret i procession gennem Audiensgangen (løngangen) og videre ind i Audienssalen for her at møde monarken og deltage i den iscenesættelse, nationens øverste magtinstans etablerede med rummets indretning, kunstneriske udsmykning og en god portion ritualer som medspillere. I dag repræsenterer Audiensgangen og Audienssalen en enestående interiørhistorie. Begge er dekoreret med overdådig stukornamentik og billedskærerarbejder på vægflader og lofter udført i den såkaldte bruskbarok, hvis særkende er bladornamentik og vinløv, og som også pryder audienssalens kuppel. Netop kuplen spiller en afgørende rolle. Fra de buede vinduer højt oppe falder lyset ind og skaber illusionen af, at en paradisisk himmel hvælver sig over salen. På kuplens løvrankede kanter svæver og sidder små engle enkeltvis eller i grupper. Én af dem overrækker kongen hans krone og monogram og hjælper hermed den fortælling på vej, at den enevældige magt er sanktioneret fra højeste sted.

Christian V i verdens centrum

Audienssalens marmorerede træpaneler udgør vægdekorationen omkring de mange malerier, hvor Christian V folder sin selvfremstilling yderligere ud. Via en portrætserie af alle hans forgængere i den oldenborgske kongerække stadfæstes hans slægtskabsforhold og dermed retmæssige krav på tronen. Andre motiver iscenesætter ham som romersk kejser i fuld mundering eller som slagmarkens sejrherre i Den Skånske Krig (1675-1679). På kuplens loftmaleri tager 'fromheden' og 'retfærdigheden' hinanden i hånden under Christians valgsprog 'Pietate et Justitia'. Og skulle man være i tvivl om det storladne i denne kongelige gestus, kan man lade blikket løbe rundt til loftets fire hjørner, hvor allegoriske fremstillinger af Europa, Asien, Afrika og Amerika bekræfter, at den applaus, der tilfalder Christian V, er verdensomspændende.

Umistelig del af kulturarven

Audienshusets fine rumsuite er i dansk sammenhæng enestående, og fagfolk betegner den som en 'umistelig del af vores kulturarv'. Restaureringsarbejdet har længe været ønsket, og kun med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers fond til Almene Formål har det været muligt at udføre en gennemgribende restaureringsindsats af bygningen. Arbejdet skal sikre, at Audienssalen og den tilhørende Audiensgang bevares for eftertiden. Det påbegyndtes i 2012, hvor malerierne i Audienssalen blev taget ned og sendt til konservator. Restaureringsopgaverne har ligget i flere udbudsrunder, hvoraf Kunstkonserveringen har vundet opgaverne at restaurerer Audienssalens loftsmalerier, maleriserien om Den Skånske krig og salens marmorerede panelvægge. Samt Audiensgangens malerier.