Nyheder

Blomsterbuket af Poul Gernes samlet igen

Da Poul Gernes' jernskulptur 'Blomsterbuket' skulle flyttes i forbindelse med udstillingen 'The Garden' på ARoS, viste det sig, at den hang noget med hovedet.

Den ca. seks meter høje bemalede jernskulptur, som udgør Poul Gernes' 'Blomsterbuket', har indtil for nyligt stået i parken ved Det gamle Amtssygehus i Århus. Da ARoS i forbindelse med tilrettelæggelsen af udstillingen 'The Garden' gik med idéen om at stille skulpturen op foran kunstmuseet, tog Elizabeth Baadsgaard fra afdeling Vest sammen med Tobias Sørensen fra afdeling Øst i vinteren 2015/16 en tur til parken ved amtssygehuset for sammen at besigtige skulpturen. Her fandt konservatorerne en skulptur som havde tabt et 60 cm langt 'kronblad'. Den hvide spyd-lignende tingest lå i græsset et godt stykke fra skulpturen og var formentlig røget af under en storm. Den havde heldigvis fået lov til at ligge urørt i græsset. Kronbladet var et vidnesbyrd om skulpturens dårlige tilstand, så kort tid efter fik museet foranstaltet, at skulpturen i sin helhed blev taget ned og flyttet til museet. Her var det tydeligt, at samlingerne i de fem blomster, som udgør buketten, var rustne og skrøbelige, og endvidere, at farverne var stærkt falmede og forvitrede af vejr og vind.

Inden restaurering
Efter restaurering


En omfattende restaurering blev derfor sat i værk. Konservator Filiz Kuvvetli har med hjælp fra dels skulpturkonservator Tobias Sørensen og dels skulpturkonservator Anna K. Hansen, som var i virksomhedspraktik en måned i sensommeren 2016, udarbejdet en grundig dokumentation af skulpturens sammensætning og farver, på grundlag af hvilken et restaureringsforslag kunne udformes. I samråd med ejermuseet blev det besluttet, at blomsternes konstruktion skulle forstærkes og at de skulle males op ved hjælp af den dokumentation, som blev udarbejdet.

De oprindelige farver blev bestemt dels ved visuel analyse, dels i samarbejde med Ulrikke Gernes, kunstnerens datter, som ligger inde med sin fars efterladte materiale, hvoraf noget kunne relateres til Blomsterbuketten. Herfølge Smedje blev involveret i projektet og endte med at påtage sig opgaven med at skille delene, forstærke samlingerne, rekonstruere enkeltdele og sluttelig at sprøjtemale samt lakere de fem blomster ud fra de fundne farver, efterfulgt af en række prøver, som blev godkendt af konservatorerne forud for opmalingen.