Nyheder

Farvearkæologisk undersøgelse på Ordrupgaard

For Ordrupgaard har Kunstkonserveringen udført en farvearkæologisk undersøgelse af væggene i spisestuen og i Wilhelm Hansens Herreværelse. Man ønskede at få svar på, hvordan værelserne tidligere havde været bemalet, samt farvesammensætning, materiale og om der har været anvendt tapeter.

På farvetrappen på billedet ses de forskellige lag af maling, som er blotlagt i et lille afgrænset område på væggen ved forsigtigt at skrabe malingen af lag for lag. Allerinderst ses den originale væg, og herefter de forskellige farver, der har været malet med gennem årene. Og som prøverne viser, er de farver, der i dag pryder de smukke rums vægge, meget lig de farver, der oprindeligt for små 100 år siden blev malet med.