Nyheder

Kunstkonserveringen etablerer hjemmeside til kunstnerinterview

Kunstkonserveringen har etableret hjemmesiden 'kunstnerinterview.dk' med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Siden er oprettet med det formål at samle viden om bevaring af samtidskunst, og idéen er løbende at udbygge siden med hjælp fra konservatorer og museumsprofessionelle fra hele Danmark.

Interview med Lilibeth Cuenca Rasmussen

Bevaring af samtidskunst stiller konservatorer og museumsprofessionelle overfor en række forskelligartede udfordringer, blandt andet fordi nutidige kunstnere ofte anvender utraditionelle materialer og metoder i fremstillingen af deres værker. De ofte tidstypiske materialer, som også kan være brugsgenstande som plastikposer eller mælkekartoner, kan være vanskelige at erstatte eller restaurere. Samtidig er materialerne ofte hurtigt nedbrydelige, og når de fysiske og kemiske forandringer indtræder, ændrer kunstværkerne udseende og måske form. Med disse naturlige - og ofte hurtige - forandringer af kunstværkerne mister vi viden om, hvordan værkerne så ud, da de blev skabt, og den oprindelige mening med kunstværkerne går tabt. Derfor er viden om kunstnernes intentioner med materialerne, deres arbejdsmetoder og tanker bag fremstillingen af værkerne uundværlig i forbindelse med bevaring og udstilling af kunst.

Kunstnerinterview.dk er en samling af interviews med danske kunstnere med fokus på bevaring af kunstnernes værker. Interviewene er udarbejdet specifikt med bevaringsarbejdet med kunst og de problemstillinger, der knytter sig hertil, for øje. Databasen er tænkt som et værktøj til hjælp for konservatorer, museumsfaglige, kunsthistorikere og alle, der arbejder med bevaringen af vores kunst- og kulturarv. Kunstnerne har førstehåndsviden om de anvendte materialer, de har som oftest et bestemt syn på, hvordan deres værker skal fremstå, og hvordan de bør udstilles både nu og i fremtiden. Med kunstnerinterview.dk er ønsket at stille denne viden til rådighed for alle, der interesserer sig for og er engagerede i museernes lovpligtige arbejde med at bevare den danske kulturarv.

Nanna Abell fortæller om sit værk Meeting the Universe Halfway

De første tre interviews er i hus, det drejer sig om kunstnerne, Martin E. Andersen, Nanna Abell og Lilibeth Cuenca Rasmussen. Interviewene er realiseret i samarbejde med Julie Horne Møller og Claus Hagedorn på Horsens Kunstmuseum. Claus Hagedorn har stået for filmoptagelser og klipning/redigering, sidstnævnte i samarbejde med Filiz Kuvvetli og Elizabeth Baadsgaard fra Kunstkonserveringen, som har deltaget i interviewene.

Se mere på kunstnerinterview.dk