Nyheder

Kunstkonserveringen får støtte til vigtige kunstnerinterview

Kulturstyrelsen har givet tilsagn om støtte til et nyt projekt, hvor Kunstkonserveringen gennem interview med en række nulevende kunstnere vil sætte fokus på bevaring af samtidskunsten.

Når det gælder arbejdet med at bevare samtidskunsten, er de informationer, som en kunstner kan give om sine egne værker, af uvurderlig betydning. Gennem samtale med de enkelte kunstnere vil en konservator få mulighed for at få belyst, hvilke tanker, der ligger bag deres værker, hvordan de opfatter anvendte materialer eller medier og ser på den ældning, som materialerne uvægerligt undergår. Samtalen vil også åbne op for, at man sammen vil kunne tage bevaringsetiske overvejelser op.

Projektet med indsamling af kunstnerinterview vil ikke kun komme Kunstkonserveringen til gode, tanken er, at den endelige database vil blive tilgængelig for alle museumsfaglige. Interviewene vil  således kunne indgå som et vigtigt værktøj i både konservatorernes og museernes arbejde med at bevare samtidskunsten bedst muligt fremover.

Med projektstøtten på 100.000,- kr. fra Kulturstyrelsen er en stor delfinansiering af pilotprojektet sikret, og Kunstkonserveringen er nu i gang med at sikre de manglende fondsmidler til at iværksætte kunstnerinterviewene.