Nyheder

Opdagelsen af et skjult billede under konservering af Laurits Tuxen-pastel

Kunstkonserveringen gjorde en spændende opdagelse under konserveringen af en større pastel udført af Laurits Tuxen for Sønderborg Slot, der hører under Museum Sønderjylland.

Pastellens forside - udsnit

Pastellen skulle gøres klar til udstilling og blev derfor transporteret til konserveringsværkstedet i Århus. Hovedformålet var at forbedre den uhensigtsmæssige montering af værket, idet glasset fra indramningen lå direkte på pastellens overflade. Denne montering var til stor skade for det løst bundne farvelag, som derved kunne sætte sig på indersiden af glasset.

Da papirkonservatoren åbnede for indramningen, blev det tydeligt, at der var mugpletter på farvelaget forårsaget af et fugtigt mikroklima bag glasset. Desuden viste det sig, at pastellen var monteret på en træplade ved at papirets kanter var foldet om pladen, og sømmet fast til denne. Træpladen skulle fjernes fra monteringen, da den gjorde værket unødigt tungt, men også for at besigtige pastellens bagside for at sikre, at der ikke også her var mug, som kunne nedbryde værket.

Opdagelsen af et skjult billede, ligeledes en pastel af Laurits Tuxen, på bagsiden af værket, som dukkede op under afmonteringen, var noget af en overraskelse for alle. Fordi denne pastel havde været skjult i mørket gennem mange år, stod farverne meget klare og friske og desuden helt uden mug på grund af den beskyttelse, der havde været fra træpladen.

Værket blev monteret på ny over en 'honeycomb'-plade af pap i stedet for træpladen, og med afstand til glasset, efter at mugpletterne forsigtigt var blevet fjernet mekanisk. Glasset og bagsidens kanter forsegledes for at forhindre, at støv og insekter skal kunne komme ind i indramningen. Inden denne nye montering og forsegling blev den opdagede pastel dog foreviget ved at blive grundigt fotodokumenteret.

Pastellen på bagsiden - udsnit