Nyheder

Rekonstruktion af Gernes’ døre

Kunstkonserveringen har netop afsluttet en spændende og lidt anderledes opgave med at rekonstruere en række Poul Gernes-døre for Herlev Hospital. Anderledes, fordi alting skulle rekonstrueres fra bunden.

Kunstkonserveringen har i flere år arbejdet på en speciel og meget givende opgave for Herlev Hospital. I 1976 forestod Poul Gernes en unik udsmykning af hospitalet, og Kunstkonserveringen har haft til opgave at restaurere dele af det omfattende værk, centreret omkring foyeren. Tidligere har vi således restaureret de 56 vægdekorationer, der udsmykker hospitalets forhal, hvilket Statens Kunstfond oprindeligt havde finansieret. Og nu var turen kommet til nymalingen af 12 foldedøre, der efter 40 års brug var så nedslidte, at de skulle udskiftes. De nyproducerede foldedøre blev bragt til Kunstkonserveringens nyerhvervede skulpturkonserveringslokale, hvor de skulle dekoreres med samme udsmykninger som de gamle døre; en spændende og lidt anderledes opgave, da alt igen skulle skabes fra bunden, men selvfølgelig med de originale døre som forlæg.

Skulpturkonservator Tobias Sørensen arbejder
på dørene

 

Første skridt var at få fremstillet ens farver med samme glans og farvedybde som de af Gernes oprindeligt anvendte farver. Dette viste sig at være særdeles vanskeligt, da flere farvepigmenter, grundet deres giftighed, var udgået af produktion, og at erstatningspigmenterne ikke svarede overens med deres forbillede. Herefter fremstillede Kunstkonserveringens konservatorer skabeloner, så de oprindelige foldedøres farvelagte felter kunne overføres til de nye plader. På dørene er der anvendt en 'organisk' ornamentering, som slynger store planter og blade sig op ad dørene, og desuden mindre grafiske former.

Sværhedsgraden i opgaven lå dog ikke blot i at få gengivet de farvede felter præcist, men også specielt i at genetablere den 'upræcise' skabelonføring, der kendetegner dørene, hvor farver fra kunstnerens side var gnedet ind i hinanden og medvirkede til at skabe det helt unikke kunstneriske udtryk. De rekonstruerede døre kan nu opleves i foyeren på Herlev Hospital, hvor de er monteret i overensstemmelse med de tidligere døre. De originale døre er nu opbevaret på KØS.