Nyheder

Børnehuset i Hjortøgade før og efter restaurering

Kunstkonserveringen har stået for restaureringen af en række enestående vægmalerier udført af Asger Jorn og en række kunstnerkollegaer i 1944 i en børnehave på Østerbro. I forbindelse med restaureringen blev der også foretaget en gennemgribende renovering af lokalerne, som stadig den dag i dag huser en børnehave. Bl.a. var det nødvendigt at flytte en trappe, som både skjulte et værk af Carl-Henning Pedersen delvist, og også udsatte det for voldsom slitage.

A.P. Møller Fonden, som har støttet dele af projektet, beretter i nedenstående artikel om, hvordan hele restaureringen, for både børn og voksne, som har deres daglige gang i børnehaven, har forandret oplevelsen af de unikke COBRA-malerier.

Læs artiklen her

https://www.apmollerfonde.dk/projekter/boernehavens-cobra-frise/

Før og efter konservering