Nyheder

Chefkonservator Søren Bernsted går på pension

Chefkonservator Søren Bernsted har efter 31 års ansættelse på Kunstkonserveringen, heraf 25 år som leder, valgt at trække sig tilbage og nyde sit otium. Han fratræder den 1. november 2021.

Søren Bernsted blev ansat på Kunstkonserveringen på sin fødselsdag, den 2. maj i 1990, og blev 1. september 1996 udnævnt til Chefkonservator, en stilling han har bestridt uafbrudt frem til den forestående pensionering.

Arbejdet som Chefkonservator har igennem årene budt på mange forskelligartede og spændende opgaver for de danske kunstmuseer, som er knyttet til Kunstkonserveringen, samt andre storstilede projekter både indenfor landets grænser og i udlandet. Søren Bernsted har således udført og faciliteret store konserveringsarbejder på både Færøerne, i Grønland, Italien, Iran og ikke mindst Cuba, hvor han over en 10-årig periode siden 2006 har medvirket til at restaurere Asger Jorns vægmalerier i Havana.

På de indre linjer har Søren Bernsted udvidet Kunstkonserveringen med nye fagområder som skulptur- og grafisk konservering. Han har ligeledes haft den økonomiske styring af Kunstkonservering Afdeling Vests flytning fra daværende Århus Kunstmuseum til ARoS og senere til Silkeborg.

”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige en stor tak til Søren Bernsted for det dedikerede arbejde, han igennem årene har lagt hos Kunstkonserveringen. Der har været mange væsentlige opgaver at varetage og mange udfordringer at håndtere undervejs igennem så mange år i et kulturelt landskab, der er i konstant forandring. Vi ønsker alt det bedste for Søren i de kommende år,” siger bestyrelsesformand Anne-Mette Villumsen.

Med Søren Bernsteds fratrædelse vil Chefkonservatorrollen flytte fra Kunstkonservering Øst til Kunstkonservering Vest, hvor Elizabeth Baadsgaard vil blive udnævnt til konstitueret Chefkonservator foreløbig for et år. I afdeling Øst vil Mette Westergaard blive konstitueret som afdelingsleder ligeledes foreløbig et år frem.

Søren Bernsted har sidste arbejdsdag på Kunstkonserveringen den 29. oktober.