Nyheder

Herkules på Olympen

For Bygningsstyrelsen konserverer Kunstkonserveringen netop nu ‘Herkules optagelse blandt guderne på Olympen’ malet af Hendrik Krock.


Det store oliemaleri udført på lærred er blevet afrenset og planeret og dubleret på lavtryksbord, nu skal skader udkittes og retoucheres.

Siden skal maleriet igen monteres i loftet i Kancellibygningen, som i dag huser Finansministeriet.