Nyheder

Sine Kildeberg konstitueret som midlertidig ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen

Sine Kildeberg, museumsdirektør for Vendsyssel Kunstmuseum, er valgt som midlertidig ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen, de danske museers center for bevaring af kunst. Der er enstemmig opbakning fra bestyrelsen til valget af Sine Kildeberg, som afløser Anne Højer Petersen på formandsposten.

En enig bestyrelse for Kunstkonserveringen har peget på museumsdirektør Sine Kildeberg som midlertidig ny bestyrelsesformand, foreløbig frem til den ordinære generalforsamling, som grundet corona-situationen er rykket og forventes afholdt ultimo august. Sine Kildeberg, som har været medlem af Kunstkonserveringens bestyrelse siden 2011, takkede ja til at bestride posten i den pågældende periode.

"Jeg er meget glad for den tillid, Kunstkonserveringens bestyrelse har vist mig, ved at bede mig om at varetage formandsposten foreløbig til og med august. Det er en stor arv, jeg skal løfte efter min forgænger på posten, Anne Højer Petersen, og jeg ser frem til at videreføre det stærke bestyrelsesarbejde og -samarbejde, som kendetegner Kunstkonserveringen," siger Sine Kildeberg. 

Sine Kildeberg afløser Anne Højer Petersen på formandsposten i Kunstkonserveringens bestyrelse. Anne Højer Petersen indtræder 1. juni som direktør for Faaborg Museum, og kan derfor ikke længere indgå i Kunstkonserveringens bestyrelse, da denne kun kan tilgås af Kunstkonserveringens medlemsmuseer.

"Det er en stor glæde for Kunstkonserveringen, at Sine Kildeberg har takket ja til at blive konstitueret formand for Kunstkonserveringens bestyrelse. Sine Kildeberg har siden 2011 indgået i bestyrelsen med stort engagement og dygtighed, og vi er trygge ved at hun nu fortsætter det vigtige arbejde med en enig bestyrelse bag sig. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Anne Højer Petersen for det uvurderlige arbejde, hun igennem otte år har udført som formand for Kunstkonserveringens bestyrelse, hvor hun på bedste vis har understøttet Kunstkonserveringen i både gode og svære tider," siger Chefkonservator for Kunstkonserveringen, Søren Bernsted.