Det Historiske Arkiv over revolutionen, CUBA
Jorns vægmalerier

 

Kunstkonserveringen har konserveret og restaureret Asger Jorns vægmalerier i Havana på Cuba. Arbejdet foregik i samarbejde med arkivets konservator Raisa Ruiz under flere ophold af forskellig varighed i perioden 2006 til 2009. Projektet var dansk og blev finansieret af en række danske fonde på foranledning af en styregruppe bestående af fremtrædende politikere og kunsthistorikere. 

Vægmalerierne var yderst præget af tidens tand,  idet der var ridser, stødmærker og tidligere reparationer. Derudover var der partielt store op- og afskalninger af farvelaget, forårsaget af det tropiske klima kombineret med Asger Jorns maleteknik.

Hvorfor malede Jorn på væggen i en bygning i Havana?

I januar 1968 deltog Asger Jorn i en international kulturkonference i Havana på Cuba, hvor flere kunstnere og intellektuelle fra hele verden var inviteret. På konferencen, ”El Congreso Cultural”, skulle Jorn udelukkende deltage som passiv tilhører, hvilket hurtigt kedede den kreative kunstner.

Gennem sin cubanske ven, maleren Wifredo Lam, der var medarrangør på kongressen, fik han den daværende kulturministers tilladelse til at dekorere væggene i det Historiske Arkiv over revolutionen, ”La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de La República de Cuba”. Arkivet har til huse i en tidligere amerikansk bank i ”Vedado” kvarteret.

I 8 dage, fra d. 4. – 11. januar 1968, dekorerede Asger Jorn 9 vægge og 2 søjler. Jorns vægmalerier fylder alt ialt 87,71 m2. De skildrer i koloristisk abstraktion Cuba før, under og efter revolutionen, hvilket afspejler sig i nogle af vægmaleriernes titler:  ”Revolutionens fjender” og ”Festen efter revolutionen”.

 

Fastlægning af løst farvelag
Fastlægning af løst farvelag

 

Jorns maleteknik

Malerierne er udført på et lag plastikmaling, der oprindeligt var malet direkte på vaggens pudslag. I stedet for tegnekul til skitseringen, anvendte Jorn en skruetrækker, med hvilken han ridsede streger i den hvide grundfarve helt ned til pudsen. Stregerne blev fyldt med sort farve påført med en gulvklud og den overflødige farve blev dernæst fjernet. Herefter blev malerierne udført med farver bl.a. ”Flashe” farver fra ”LeFranc et Bourgeois”.

Ifølge fabrikken var farverne som nu også på denne tid polyvinylacetat (PVA) farver, hvilket vil sige vinylfarver, der er nært beslægtet med vandbaserede akrylfarver. Det kan dog ikke dokumenteres, at Jorn udelukkende skulle have anvendt disse farver. Udover ”Flashe” farver skulle Jorn også have anvendt akrylfarver. Skiftet mellem fortyndede akvarelagtige farvepartier og dækkende farver i stærke farver kunne muligvis indikere dette. De er desuden på flere partier afsmittende ved afrensning med vandbaserede rensevæsker.

Et omfattende konserveringsarbejde

Kunstkonserveringens konservatorer foretog en række forundersøgelser af vægmaleriet før det endelige bevaringsarbejde kunne påbegyndes. Undersøgelserne inkluderede analyse af farvelag og vægpuds, samt af rummets klima som helhed.

Herefter var det muligt at påbegynde det egentlige bevaringsarbejde ved at fastlægge det løse farvelag og rense overfladen for snavs og mugpletter. Til konserverings- og restaureringsarbejdet  blev der  anvendt materialer, der er stabile i det  tropiske klima.

Sidste fase af arbejdet bestod i et omfattende retoucheringsarbejde af de mange skadede områder.

Opskallet farvelag
Fastlægning af løst farvelag
Fastlægning af løst farvelag

  

Efter konservering

Tilmeld nyhedsbrev