Gadegaard-værk sat i stand til de næste generationer

15.Dec 2014

Vi har talt med Rektor fra Aabenraa Statsskole, Ole Daneved, om, hvilken betydning Gadegaard-værket og restaureringen af det har for skolen:

Hvorfor har det været et stort ønske for jer at få restaureret Gadegaard-værket?
”Det har det fordi:
- Værket er særegent - det ligner ikke noget andet kunst, som Aabenraa Statsskole ejer.
- Det har nogle store kvaliteter mht. form og farve, og det ville være synd, hvis de ikke fortsat kunne nydes.
- Det har en historie, idet gymnasiet har ejet værket i over 40 år, og derved er det også noget genkendeligt for jubilarerne fra deres egen gymnasietid – værket er jo ikke lige sådan at overse.”

Hvordan indgår værket i skolens dagligdag?
”Dels som eksemplarstudie i billedkunst, dels til almindelig gavn og fornøjelse. Jeg synes kunst hører sig til på et gymnasium, hvor mange mennesker færdes, og hvor de fleste er unge mennesker med endnu åbne sanser i behold – det kan grundlægge en livslang glæde ved kunst.”

Hvilken betydning har det for jer at have kunstværker på gymnasiets område?
”At gavne og fornøje – de lyser op og giver en anden vinkel på dagligdagen - udover at de som nævnt også kan indgå i undervisningen.”

Har I taget forholdsregler, så man fremadrettet kan begrænse slitage på Gadegaard-værket og andre kunstværker?
”Ja, det kommer til at hænge meget højt over gulvhøjde uden mulighed for at blive rørt af menneskehænder. Desuden bliver det eneste kunstværk på et stort hvidt vægareal, hvor det virkelig kommer til sin ret.”

Som mange andre af sin generations store kunstnere, var Paul Gadegaard (1920–1996) meget optaget af kunstens rolle i samfundet og af mulighederne for at integrere kunsten i livet og gøre den tilgængelig for ’almindelige’ mennesker. Han arbejdede blandt andet flere år fast for tekstilfabrikant Aage Damgaard, og gennemførte totaludsmykninger af flere af hans fabrikker, hvor han stod for alt fra vægdekorationer til møbler og indretning.

Værket til Aabenraa Statsskole var også en del af en større udsmykningsopgave, som Gadegaard udførte i begyndelsen af 70’erne. Dels dekorerede han det, der dengang hed ’elevhjemmets’ forhal, men disse vægmalerier eksisterer desværre ikke længere. Dels skabte han de otte farvestrålende relieffer, som Kunstkonserveringen nu har sat i stand.

Restaureringen af Paul Gadegaards værk er kommet i stand med støtte fra 3. November Fonden, Statens Kunstfond og Sydbank Sønderjyllands Fond.

Tilmeld nyhedsbrev