Analyser

Overfladeundersøgelse

Gennem vores daglige bevaringsarbejde opstår der gang på gang refleksioner og tvivlsspørgsmål. Normalt finder vi frem til en løsningsmodel vha. mindre tests eller analyseundersøgelser, som vi udfører på vores værksteder.

Der er dog mange områder inden for bevaring, som kræver mere omfattende undersøgelser og tekniske analyser, og derfor udfører vi også forskningsbaserede konserveringsopgaver eller konkrete forskningsprojekter. Vi samarbejder løbende med forskningsinstitutioner og analyselaboratorier for at finde svar på tvivlsspørgsmål og for at kunne garantere vores kunder og samarbejdspartnere de bedste løsninger.

Farvesnitundersøgelse

 

Analyse

Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at kigge "bagom" et kunstværk og dets bestanddele. Dette kan vi gøre ved hjælp af en række analysemetoder. Vi kan fx undersøge et farvelags opbygning og hvilket bindemiddel og hvilke pigmenter, der har været anvendt.

Vi kan også undersøge, hvorvidt der forekommer uoriginale overmalinger, om der under farvelaget gemmer sig oprindelige tegninger eller ændringer.

Desuden kan vi identificere papir og lærred og få retningslinier for datering og kvalitet.

I forbindelse med ægthedsundersøgelser vil det typisk være nødvendigt at foretage analyser.

Vi kan blandt andet tilbyde følgende analysemetoder:

  • Bindemiddelanalyser
  • Pigmentanalyser
  • Fiberanalyser
  • Mikroskopisk overfladeundersøgelse
  • Fotooptagelse i tangentielt lys (fremhæver uensartethed i overflade)
  • IR-fotooptagelse (viser eventuelle underliggende skitser)
  • UV-fotooptagelse (kan fremhæve eventuelle undertegninger)
  • Farvesnitundersøgelse (til identifikation af komponenter i farvelag)

 

Tilbage til HVAD TILBYDER VI

Tilmeld nyhedsbrev