Konservering af vægmalerier og interiører

  

Kunstkonserveringen tilbyder konservering og restaurering af vægmalerier og interiører, både ældre og moderne, som er skadet efter hærværk, vand- eller brandskader eller grundet almindelig slitage. Vi restaurerer interiører på slotte, herregårde, institutioner, læreanstalter og hospitaler.

I arbejdet med interiører lægges der vægt på at føre udsmykningen tilbage til det oprindelige udtryk hvad angår såvel idé som farvebrug og ornamentering. Det er således vores mål med restaureringsarbejdet at genskabe interiøret så fuldstændigt, at flader, farver og detaljer træder bedst muligt frem, og det pågældende rum igen kommer til sin fulde ret.

Indenfor restaurering af interiører tilbyder vi blandt andet: 

  • farvearkæologiske undersøgelser
  • stabilisering af farvelag
  • afrensning af flader og ornamenteringer
  • kitning og retouchering af skader
  • rekonstruktion af beskadigede elementer
  • rekonstruktion af intarsia, stuk, ornamenteringer o.a.
  • præventiv konservering


Interiør fra Frederiksborg Slot før ...
og efter restaurering

 

For at kunne føre et interiør tilbage til dets rette udtryk, vil konservatoren før arbejdets påbegyndelse sørge for at tilegne sig mest mulig information om værket hvad angår såvel det maletekniske som det kunsthistoriske aspekt. Det gælder således både den originale idé og funktion med udsmykningen, hvilken kontekst den indgår i samt hvilke materialer, der har været anvendt. Med den grundige research sikrer Kunstkonserveringen, at det færdige resultat vil fremstå smukkest og mest autentisk.

Eksempler på restaurering af interiører udført af Kunstkonserveringen


Audienshuset på Frederiksborg Slot:

Kunstkonserveringen har stået for en del af restaureringen af det smukke interiør i Audienshuset på Frederiksborg Slot, indrettet af Christian V`s generalbygmester Lambert van Haven sidst i 1600-tallet. De smukke sale er en vigtig del af den danske kulturarv, som via restaureringen er sikret bevarelse for eftertiden.

Restaureringen blev gennemført med støtte af A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital:

Kunstkonserveringen har stået for restaureringen af Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospitals forhal (1976), der er blevet voldsomt slidt af den daglige brug gennem næsten 40 år. Efter restaureringsarbejdet fremstår de i alt 56 malerier, som tilsammen udgør forhallens udsmykning, igen som et samlet og markant kunstværk, der med sin farvepragt tager venligt og imødekommende imod hospitalets besøgende.

Restaureringen er kommet i stand med støtte fra Statens Kunstfond og Augustinus Fonden.

Borreby Herreborg:

På Borreby Herreborg har Kunstkonserveringen restaureret seks store vægmalerier fra 1700-tallet, der udgør en vigtig del af Borreby Herreborgs historie. De seks malerier var alvorligt skadede efter en vandskade men pryder nu igen det fløjværelse på slottet, som de oprindeligt er skabt til.


Tilbage til Hvad tilbyder vi

Tilmeld nyhedsbrev