Konservering af Mogens Zieler vægmaleri på Horsens Sygehus

Maleriet er et 200 x 471 cm. stort oliemaleri på lærred, der var klæbet op på væggen i personalekantinen. Maleriet hang i et mørkt lavloftet hjørne af kantinen, hvor det slet ikke kom til sin ret. I forbindelse med en større ombygning i 2004 ønskede man at flytte maleriet til en ny forhal på hospitalet, idet man her ville kunne give kunstværket nogle lyse og mere luftige omgivelser.

Maleriet var i en virkelig god bevaringstilstand. Farvelag og grundering havde kun en enkelt mindre skade i form af et skrab og havde ellers rigtig god vedhæftning til lærredet. Inden nedtagningen begyndte, blev der lagt en forsidesikring i form af først japanpapir i A4 stykker, limet på med methylcellulose og derefter et lag gaze lagt på i lodrette baner, ligeledes med metylcellulose. Farvelaget var hermed sikret til den efterfølgende behandling, hvor maleriet skulle trækkes af væggen. Der blev herefter hængt en rulle med en diameter på 60 cm op foran maleriet, således at maleriet kunne hvile hen over denne, efterhånden som det blev trukket af væggen. Maleriet blev løsnet langs den øverste kant med en spartel, hvorefter der blev brugt finger- og armkræfter til at trække maleriet fra væggen. Efter nedtagning blev maleriet rullet op på transportrullen med farvelaget udad og transporteret til Fælleskonserveringen. På værkstedet blev maleriet rullet ud, hvorefter de forskellige lag af forsidesikring blev fjernet. Gazen kunne fjernes tørt, hvorimod japanpapiret blev fjernet ved at opfugte det med vand. Limrester blev fjernet med destilleret vand. Ved denne afrensning af forsiden, fik man også fjernet den smule overfladesnavs, som lå på maleriet. Det var blevet besluttet, at maleriet skulle genmonteres på en blændramme i stedet for at blive genopklæbet på en væg, som jo unægtelig ville være en ret definitiv beslutning. Grundet maleriets store størrelse blev der fremstillet en blændramme af aluminium med trækant og fjederkiler. Når man er oppe i så store blændrammer, som tilfældet er her, så reduceres vægten betydeligt ved at udskifte det meste træ med aluminium. Derudover er aluminium også mere formstabil end træ, som reagerer på det omgivende klima. Fjederkilerne sørger for at lærredet kan reagere på klimaet og stadig sidde stramt spændt op på lærredet. Blændrammen fik tilført en vandret og to lodrette sprosser. Maleriet fik pålimet nye lærredskanter af hør. Herefter blev maleriet spændt op på den nye blændramme over et støttelærred. De få skader i farvelaget blev udkittet og bortretoucheret. Maleriet blev ophængt i den nyistandsatte forhal til Horsens Sygehus. Der var forinden udført en forsænkning i væggen, som maleriet skulle hænge inde i. På denne måde kunne man beholde indtrykket af, at maleriet var malet direkte på væggen. Som følge af at lys intensiteten i rummet var højt blev der opsat UV-filtre i vinduerne nærmest maleriet. Maleriets oprindelige prydlister kunne ikke genbruges, idet de var tilpasset forskellige uensheder i væggen. Der blev derfor fremstillet nye lister med den samme profil og samme farve som de originale. 

Tilmeld nyhedsbrev