Før konservering
Efter konservering

Karl Larsens meget smukke maleri ”Aftenselskab” blev udført i Sydfrankrig i 1924-25, hvor kunstneren boede i flere år. Maleriet blev i 2002 erhvervet af KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg og havde indtil da været på private hænder. Da det ankom til museet var det i en meget kritisk tilstand og det trængte til en kær hånd. 

Et altfor tykt farvelag til et altfor løstvævet hørlærred

Maleriets pastose farvelag var udført på et løstvævet hørlærred, der ikke gav den fornødne stabilitet for farvelaget. Lærredet var blevet slapt og bulet, og farvelaget var  ustabilt med mange revner og opskalninger.

Når et værk med mange pastose farvelag, ligesom”Aftenselskab”, bliver udsat for klimatiske svingninger eller fysiske påvirkninger såsom stød og skrab, opstår der let et netværk af revner. Revnerne gennembryder hele farvelagets struktur.

Ved stød på henholdsvis for- og bagside dannes de karakteristiske ringformede revner samt kraftige opskallende farveflager langs revnedannelser.

Udover de mange revner og det bulede slappe lærred var maleriets overflade fyldt med en typisk forekommende gulnet fernis samt mange års snavs, som alt i alt skæmmede farverne meget.

Selve konserveringsprocessen

En del af den konserverende behandling gik ud på at planere værket. For at opnå en optimal planering blev maleriet anbragt i et fugtkammer, hvor den relative luftfugtighed blev kontrolleret til et ønsket højt niveau. Processen blev overvåget af dataloggere, så værdierne for henholdsvis varme og fugt kunne aflæses kontinuerligt. 

Da maleriet havde været påvirket tilstrækkeligt længe af den forhøjede luftfugtighed, blev det anbragt på et lavtryksbord. Her gennemgik det en kontrolleret optørringsproces. Mens maleriet endnu var placeret på lavtryksbordet, blev der udført lokal fastlægning af værket med nyt bindemiddel og varmluftpistol. Under enhver optørring er det nemlig yderst vigtigt at bevare farvelagets oprindelige strukturer - fra lærredsvævning til penselsføring.

Til slut blev den gulnede overfladebehandling fjernet. Men før vi fjernede den gulnede fernis, var det vigtigt at få kortlagt hvilken fernis kunstneren havde anvendt til sit maleri. Dels for at vide med hvilke kemikalier vi skulle fjerne fernissen, dels for at kunne anvende den samme efterbehandling, så vi bibeholdt det originalt tilsigtede udtryk. I denne undersøgelse anvendte vi dels ultraviolet lys, dels et mikroskop hvor vi studerede farvelagets overflade. En ny fernis blev sprøjtet på, så maleriets udtryk kom til at fremstå så autentisk som muligt. Efter konserveringen fremstår værket rigtig flot med sin originale farveintensitet og kraftige kontraster.

Lidt kunsthistorie

”Aftenselskab” viser tolv personer, der er bænket omkring et bord med hvid dug. Middagen afholdes hos kunsthandler Carl Clausen. Blandt personerne ses Karl Larsen selv, Vilhelm Lundstrøm, Harald Giersing, Ernst Goldschmidt og Svend Johansen.

Værkets farveholdninger drager stærke paralleller til Vilhelm Lundstrøms brug af farver, og især Larsons blå baggrundsfarve vil man, ihvertfald i konservatorkredse, betegne "Lundstrøm-blå".

Tilmeld nyhedsbrev