Restaurering af et 145 m ² stort vægmaleri af HAGEDORN-OLSEN i Århus rådhus

Rådhuset i Århus er – ved siden af dets tårn – kendt for dets smukke interiør, herunder forhallen, designet af Arne Jacobsen og Erik Møller i 1937-1941. I denne forhal – den såkaldte Trafikhal – hænger Thorvald Hagedorn-Olsens store, dekorative vægmaleri med motiver fra byen. Maleriet domineres af en intens koboltblå, som udgør maleriets baggrundsfarve, hvorpå figurernes okkergule farve træder markant frem i kontrast til den blå baggrund.

I 2012 restaurerede Kunstkonserveringen dette monumentale maleri, som strækker sig i højden over tre af Rådhusets etager, hvorfra der fra etagernes reposer er frit udsyn til maleriet fra mange vinkler.

Før konserveringen var maleriet præget af et jævnt, gråt lag overfladesnavs, som lagde en dæmper på de klare farver, som maleriet består af. Desuden havde vandlækage fra taget, gennem vinduer i loftet, forårsaget synlige, aflange skjolder i farvelaget. Maleriets udseende trængte med andre ord til et løft. Ellers var maleriet i en god stand.

Fra et mægtigt stillads, sat op i hele maleriets højde og bredde, kunne to konservatorer rense farvelaget og kitte enkelte mindre afskalninger i farvelaget. Flere skjolder, forårsaget af tidligere vandskader, kunne fjernes under rensningen. Desværre var enkelte af skjolderne umulige at fjerne, da vandet havde skadet farvelaget varigt, hvorfor det var nødvendigt at retouchere farvelaget på disse steder. Derved justeredes farven, således at skjolderne ikke længere var synlige for beskueren.

Farverne i maleriet fremstår nu langt mere klare end før. Dermed er maleriet i overensstemmelse med kunstnerens oprindelige intentioner og i fin samklang med rummets øvrige interiør. 

Tilmeld nyhedsbrev