Altertavle konserveret 'in situ' i kapellet på Herregårsmuseet Gammel Estrup

26.Oct 2017
Alterbilledet før konservering

Altertavle konserveret 'in situ' i kapellet på Herregårsmuseet Gammel Estrup

Kunstkonserveringen har det seneste stykke tid udført en del opgaver in situ for medlemsmuseer, blandt andre for Herrgårdsmuseet Gammel Estrup, hvor en af opgaverne har været konserveringen af et alterbillede. Alterbilledet er placeret i en altertavle, som også havde nogle skader, men konserveringsopgaven gjaldt primært selve billedet og i mindre grad rammeværket, som dog skulle afrenses for skæmmende pletter.

Alterbilledet er et oliemaleri udført på træ. Farvelaget på billedet var overordnet set i god stand, der var dog nogle slagmærker i det bærende underlag, og omkring disse skader var farvelaget lettere brudt - man kunne også se tidligere forsøg på udbedring af skaderne. Desuden var farvelaget langs maleriets kanter slidt og havde en del ældre retoucher.

 

 

 

 

Konservering in situ

Værre stod det til med overfladen på maleriet. Dels var der stænk af stearin, som blev fjernet med skalpel, dels var alterbilledet ferniseret meget uhensigtsmæssigt, hvilket skæmmede altermaleriet væsentligt. Fernissen var for det første påført meget uensartet og med mange løbere. Den var desuden særdeles nedbrudt og fremstod uigennemsigtig og med store hvidlige og grønlige plamager, som dækkede for store dele af motivet. Endelig var fernissen dækket af et kraftigt lag overfladesnavs, som yderligere skjulte maleriet.

For at få fritlagt altermaleriet igen, blev overfladesnavset først fjernet med Triammoniumcitrat 2 % og efterfølgende med destilleret vand. Herefter galdt det den tykke og nedbrudte fernis, som blev fjernet med ethanol 99,9 % og acetone. Denne proces foregik både i synligt lys, men også ved UV-lys for at undgå smitning af farvelag, når fernislaget var så ujævnt anbragt.


Hele farvelaget blev efterfølgende ferniseret med en dammarfernis (dammarfernis stamopløning og mineralsk terpentin 1:1), som herefter blev fjernet igen med ethanol 99,9 % og mineralsk terpentin i forholdet 1:1. Herved kom hele farvelaget til at fremstå meget jævnt. Hele malerioverfladen blev slutteligt håndferniseret med dammarfernis.

Det var kun nødvendigt med udkitning få steder, som blev foretaget med Latexspackel fra Beckers. Udkitningerne samt misfarvede retoucher blev herefter retoucheret med Gamblin Conservation Colors opløst i n-butanol og Laropal A 81.

Detalje før konservering
Efter konservering

 

Rammeværket

Alterbilledet er monteret i en altertavle, som består af et rammeværk i råt pudset murværk med påsatte marmordele - tre marmordråber øverst på altertavlens rammeværk samt to indstøbte firkanter også i øverste del af altertavlen. Desuden er enkelte dele af murværket bemalet, blandt andet to søjler på hver side af altertavlen. De yderste søjler hviler på fire små kugler - disse er bemalet på træ. Bemalingen på både søjler og kugler forestiller et rødt marmor fra 1600 tallet.

Altertavlens rammeværk var præget af stearinstænk, overfladesnavs samt hvide kalkstænk og mørke pletter, som forstyrrede helheden omkring alterbilledet, og konserveringen af rammeværket var først og fremmest koncentreret om at få afrenset disse skæmmende pletter. Stearinstænk blev fjernet mekanisk med skalpel og træpinde. Altertavlens pudsede murværk blev herefter støvsuget og børstet af med bløde pensler og overfladerenset med destilleret vand, især på den nederste del, hvor mørke skjolder skæmmede fladerne. Marmordelene blev også overfladerenset med destilleret vand.

De bemalede søjler samt kuglerne på rammeværket var præget af partielle op- og afskalninger, og marmordråberne øverst på altertavler var løse. Opskalninger på søjler og trækugler blev derfor konsolideret med størlim 4 %, hvilket hjalp en del, selv om ikke alle opskalninger kunne fastlægges. Endelig blev afskalningerne på søjlerne og kuglerne retoucheret med gouachefarver, mens enkelte lyse udkitninger på murværket blev nedtonet i det omfang, at disse skæmmede hele altertavlens fremtoning.

Altertavlen færdigkonserveret

Tilmeld nyhedsbrev