Anne-Mette Villumsen er valgt som ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen

05.Oct 2020

Ved årets almene generalforsamling i Kunstkonserveringen er Anne-Mette Villumsen blevet valgt som ny bestyrelsesformand. Anne-Mette Villumsen er ny i Kunstkonserveringens bestyrelse, men har et stort kendskab til bevaringscenterets virke igennem nu 10 års tilknytning som leder for Skovgaard Museet.

"Jeg er meget glad for ikke blot at være blevet valgt ind i Kunstkonserveringens bestyrelse, men tilmed at blive betroet formandsposten som nyt medlem. Jeg har et godt kendskab til Kunstkonserveringens virke via vores tætte samarbejde om bevaring, og desuden glæder jeg mig over at have en stærk og engageret bestyrelse i ryggen til det vigtige arbejde, vi skal varetage," siger Anne-Mette Villumsen.

Anne-Mette Villumsen afløser Sine Kildeberg på formandsposten i Kunstkonserveringens bestyrelse. Sine Kildeberg ønskede ikke at stille op til formandsposten, men forbliver medlem af bestyrelsen. Også Kunstkonserveringens næstformand, Vibeke Dam Andersen,  valgte at fratræde sin post og blive menigt medlem af bestyrelsen. Hun blev på næstformandsposten afløst af Lucas Haberkorn, museumsinspektør på Museum Jorn.

"Vi er i Kunstkonserveringen glade for at kunne byde velkommen til Anne-Mette Villumsen som ny bestyrelsesformand. I denne for mange så turbulente tid er det godt at vide, at der står engagerede kræfter i spidsen parate til at varetage Kunstkonserveringens interesser. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Sine Kildeberg for det uvurderlige arbejde, hun har varetaget som konstitueret formand for bestyrelsen i en periode, hvor corona-epidemien har skabt store udfordringer for Kunstkonserveringen. Desuden vil jeg gerne takke Vibeke Dam Andersen for hendes store indsats som næstformand igennem mange år, hvor hun ikke mindst har været en vigtig kapacitet indenfor det regnskabsmæssige område," siger Chefkonservator for Kunstkonserveringen, Søren Bernsted.

Tilmeld nyhedsbrev