Den foruroligende ælling tilbage efter hærværk

04.Dec 2022

En vigtig bevaringsopgave, der har skabt stor opmærksomhed, er konserveringen af Asger Jorns Den foruroligende ælling tilhørende Museum Jorn.

Maleriet blev udsat for hærværk, mens det var udstillet på ejermuseet, da det blev påført flydende kontaktlim og tusch samt en kollage af papir. Kollagen blev hurtigt fjernet, og Kunstkonserveringen blev herefter hurtigt tilkaldt for at fjerne lim og tuschskrift. Det lykkedes konservatorerne at fjerne en stor del af det tykke lag lim, inden den størknede på overfladen. Kontaktlimen, tuschpennen og fotokollagen, der var anvendt til at udføre hærværket, var blevet efterladt af gerningsmanden, og det kunne Kunstkonserveringen derfor bruge i den efterfølgende undersøgelse af metode til fjernelse af lim og tusch.

Den hurtige hærdning af limen betød imidlertid, at der var limrester tilbage på farvelaget, og det kunne også ses, at noget af farvelaget var gået tabt. Heller ikke hele tuschfarven kunne fjernes ved den indledende indsats. Rester af limen og tusch er indtegnet på digitale UV- fotos, hvor limen ses tydeligt i form af et grønligt fluorescerende lag på maleriets overflade.

Rester af tusch-skriften er her optegnet med rødt. Til højre ses UV-optagelser af hærværket, hvor rester af lim og tusch er indtegnet.


På Kunstkonserveringens værksted blev hele maleriets overflade nøje undersøgt under stereomikroskop. Her kunne man tydelig se, at limen lå som en hinde over farvelaget i områder, hvor farvelaget er glat, men også i penselstrøgenes fordybninger og i de mange revner, der er i Jorns farvelag. Det var desuden tydeligt, at tuschpennens sorte farve lå i det grønne farvelags fordybninger.

Desuden var det tydeligt at se under mikroskop, at der er en del knust farvelag i form af bittesmå fragmenter, der var knækket af toppe af pastose penselstrøg. Disse bittesmå fragmenter af farvelag var indlejret i kontaktlimen og befandt sig ikke længere på deres oprindelige placeringer.

Mikroskopfoto af overfladen viser et knækket farvelag indkapslet i kontaktlimen


Stabilisering og sikring af farvelaget var en vigtig faktor i forbindelse med fjernelse af kontaktlimen, da limen indeholdt opløsningsmiddel og derfor potentielt kunne have opløst det øverste farvelag. Undersøgelserne viste, at kontaktlimen ikke havde opløst farvelagets overflade, men lå som en særskilt

hinde på farvelaget, men anderledes så det ud på det ældre maleri under Jorns maling. Her var limen trængt ind i det ældre maleris fernislag. Dette betød, at fernislaget uundgåeligt ville blive fjernet sammen med kontaktlimen.

Det blev besluttet at gøre forsøg med det såkaldte ’Nano-restore Cleaning System’ til fjernelse af kontaktlimen - en række specielt udviklede væsker, der kan fjerne olieholdigt snavs eller svære organiske belægninger på overfladen af et kunstværk, uden at påvirke kunstværkets originale materiale. Metoden blev først afprøvet på et testmaleri og viste sig at virke præcis som ønsket, nemlig, at gelen med opløsningsmidler opblødte kontaktlimen uden dog helt at opløse den, hvorefter det var muligt at fjerne den fra farvelagets overflade ved hjælp af træpind eller vatpind.

Testmaleriet blev påført samme tusch og lim som ved hærværket


’Nano-restore’ systemet blev først brugt på områder med Jorns tykke og stabile farvelag. I åbne revner i farvelaget, hvor limen er sivet ned, var det imidlertid ikke muligt at få limen op, uden at man også ville trække farvelaget med. På disse steder blev kontaktlimen kun afrenset på overfladen og ikke i revnerne. Der er desuden områder, hvor farvelaget er så porøst og har så mange fine revner, at limen er sivet ned i farvelagets struktur. Her blev det besluttet at stoppe med rensning for at ikke påvirke det oprindelige farvelag. Efter fjernelse af al kontaktlim der kunne opløses, blev mikroafskalninger på Jorns farvelag og åbne revner kittet ud med kit, hvorefter der blev retoucheret.

Ud over Jorns farvelag var der også kommet kontaktlim på det ældre maleri, og her var limen trængt ind i fernislaget. Det lykkedes dog at opbløde limen og trække den op med en træpind. Mikroopskalninger på farvelaget blev retoucheret, og området blev lokalt ferniseret igen med dammar-fernis.

Tuschen blev ligeledes fjernet først med Nano-restore Cleaning System og derefter med en lille pensel dyppet i ethylacetat.

Maleriet er nu monteret i en glasramme og igen udstillet på Museum Jorn.

Det færdigkonserverede maleri

Tilmeld nyhedsbrev