Genstandsregistrering af Per Nebles 'magiske' Randersspil

04.Nov 2018

Kunstkonserveringen udfører mange forskelligartede opgaver, og kan for eksempel også bistå med genstandsregistrering af værker i det offentlige rum i forbindelse med omlægninger, som har indflydelse på værkernes oprindelige placering. På den måde bevares vores viden om værkernes originale placering for eftertiden, selv om der foretages ændringer.

For Randers Kommune har Kunstkonserveringen forestået genstandsregistrering af Per Nebles værk ’Et Randersspil’ i forbindelse med etableringen af en legeplads på Slotspladsen, hvor værket forefindes. Genstandsregistreringen har desuden dannet udgangspunktet for en restaurering af værket samt genetablering af elementer, som er gået tabt under tidligere ombygninger på Slotspladsen.

7-9-13

Per Nebles værk er sammensat af flere elementer såsom træer, stålplader (vandspejl) og kugler af beton, der tilsammen udgør en totaludsmykning, hvor antallet af de forskellige værkdele udgør en særlig talsymbolik: 7-9-13. Kuglespillet udtrykker den historiske dynamik i forholdet mellem Randers og omverdenen: man skal forestille sig, at der gennem tiden er trillet 13 kugler ind i byens midte ad de 13 landeveje, der fører til byen. De 7 stålplader, der er spredt over pladsen, reflekterer himlen i lighed med Gudenåens vandspejl, mens de 9 træer fuldkommer værkets gennemgående talsymbolik: 7-9-13.

De 13 kugler

Værket er fra 1987 og der er gennem tiden sket større og mindre skader samt ændringer i form af bebyggelse, som har haft indflydelse på dele af skulpturgruppens udtryk. Gennem Kunstkonserveringens genstandsregistrering stod det klart, at især mange af kuglerne var mere eller mindre beskadigede, og at der helt manglede 1 kugle, 3 træer og et vandspejl i forhold til den oprindelige talsymbolik. For at kunne genskabe den manglende kugle (nr. 13) måtte man tage udgangspunkt i kuglernes placering, nummer i ’rækken’ og samspillet mellem dem. 

Kuglerne er gradvist nedsunket i jorden afhængig af hvilket nummer, den pågældende kugle repræsenterer. Det vil sige, at kugle nr. 1 står som en hel kugle – ”klar” til at trille ned ad rampen. Kuglerne er derefter gradvist nedsunket med ti centimeter. Man kunne herudfra beregne højden på den manglende kugle nr. 13, som ud fra denne beregning skulle være 35 cm høj. Omkredsen/diameteren på kuglen kunne fastsættes via brolægningen, som også indgik i det samlede værks talsymbolik. 

Brolægningen, som er lagt i cirkler omkring kuglerne, indikerer hvor dybt hver kugle er nedsunket. Kuglernes nummerering er bestemt efter højden på kuglerne. Dertil følger nummeringen selve antallet af ringe omkring hver kugle. Det vil sige at fx kugle nr. 12 har tolv ringe bestående af brosten omkring sig.

I forbindelse med opførelsen af den nye legeplads på Slotspladsen er ’Et Randersspil’ blevet restaureret, og de manglende dele er blevet genetableret. 9 nye træer er blevet plantet som erstatning for de tidligere træer. Desuden har det været nødvendigt at flytte to kugler (hhv. kugle nr. 1 og nr. 10 jf . skitsen nedenfor) Dette er sket med tilladelse fra Per Nebles søn, Mads Neble.

Se skitsen nedenfor for kuglernes nummerering samt legepladsens placering.

 

Tilmeld nyhedsbrev