Kunstkonserveringen bidrager til bog om Audienssalen

25.Jul 2023

Kunstkonserveringen har bidraget til bogen med en artikel om det store og spændende arbejde med at restaurere audienssalens malerier og interiør, hvor Kunstkonserveringen stod for Audienssalens loftsmalerier, maleriserien om Den Skånske krig og salens marmorerede panelvægge - samt Audiensgangens malerier. 

Restaureringen kom i stand med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers fond til Almene Formål 

Tilmeld nyhedsbrev