Kunstkonserveringen får støtte fra Nordisk Kulturfond til væsentligt transatlantisk konserveringsprojekt

20.Mar 2019
Gukki Nuka Willsen Møller under et tidligere besøg på Kunstkonserveringen

Selvom grønlandsk og færøsk kunst og anden kulturarv har en egen specifik karakter, består der en tæt forbindelse med den danske. Det er derfor nærliggende, at der også på det konserveringsmæssige og ikke mindst kunstkonserveringsmæssige område etableres en tættere kontakt mellem de tre lande – en kontakt, der har til formål at yderligere sikre bevaringen af den museale kulturarv i både Grønland og på Færøerne.

Kunstkonserveringen har taget initiativ til at afholde workshops med fokus på præventiv konservering på museer i Nuuk og i Tórshavn og i samarbejde med disse, og har været så privilegerede at Nordisk Kulturfond har valgt at støtte projektet. Alle museer på både Færøerne og i Grønland vil få mulighed for at deltage. Der har vist sig at være et stort behov for at dele viden og erfaring om bevaringsstrategier i museale sammenhænge i disse tre nordatlantiske lande, og der er en bred forventning om et frugtbart udbytte af dette forestående samarbejde.

”De planlagte workshops sigter imod en øget bevidsthed om bevaring med fokus på især præventiv konservering og at tilpasse denne metode til de materialer, der er repræsenteret på disse nordatlantiske museer. Vi planlægger at fremlægge emnerne dels teoretisk og dels med hands on øvelser og på en sådan måde, at de vil være umiddelbart brugbare og givtige for alle medarbejdere samt samlingsansvarlige, der ikke har lokale konservatorer at trække på. En konkret og praktisk viden om præventiv konservering er et centralt redskab, når det gælder at sikre samlingerne og nedbringe udgiften til deres vedligeholdelse,” fortæller Mette Westergaard, Konservator, M.Sc. ved Kunstkonserveringen og facilitator af projektet.

De planlagte workshops vil have fokus på præventiv konservering af malerier, værker på papir, skulpturer og kulturhistoriske objekter. De vil dække alt fra skadesvurdering og håndtering til klimatiske forhold, transport og katastrofeberedskab. I forbindelse med de planlagte workshops vil Kunstkonserveringen desuden udarbejde en håndteringshåndbog til fremadrettet brug for museerne.

Tre konservatorer fra Kunstkonserveringen, Skulpturkonservator Tobias Sørensen, Klima og lysforholdsekspert, chefkonservator Søren Bernsted samt Malerikonservator Mette Westergaard vil afholde omtalte workshops på Kunstmuseet i Tórshavn primo juni, hvor repræsentanter fra de øvrige museer på Færøerne er invitereret til at deltage.

I Grønland vil disse workshops blive afholdt på Nationalmuseet ultimo september i forbindelse med, at sammenslutningen af grønlandske museer, NUKAKA, afholder en konference i NUUK.

Projektet har også modtaget støtte fra Letterstedtska Föreningen.

Tilmeld nyhedsbrev