Kunstkonserveringen har restaureret Per Kirkebys vægudsmykning i Aasiaat

26.Jan 2023
Udsnit af Per Kirkeby-værket

Med støtte fra Augustinusfonden og faciliteret af fotograf Teit Jensen har fem konservatorer fra Kunstkonserveringen været tre uger i Grønland for at restaurere et værk af Per Kirkeby i forsamlingshuset i Aasiaat. Værket er fra 1969, og de mange års udsættelse for festlige forsamlinger havde slidt godt på værket, som består af i alt 21 malerier.

Per Kirkeby kom første gang til Grønland i 1958 som ung geologistuderende. Siden vendte han flere gange tilbage både som forsker og som kunstner, og forholdet til Grønland var afgørende for hans kunstneriske virke.

I 1969 tildelte Statens Kunstfond Per Kirkeby at udsmykke Egedesminde Forsamlingshus i Aasiaat i Grønland. Udsmykningen blev udført i løbet af tre måneder og består af 19 malerier i forsamlingshusets festsal og to mindre malerier i en tilstødende trappeopgang. Udsmykningen i Aasiaat viser motivmæssigt både tressernes europæiske popkunstkultur med fortolkninger af naturen, der er omdannet til stiliserede symboler, samt referencer til forskellige tegneserier, især Tintin i Tibet. De to måder at betragte naturen på; forskerblikket, der aflæser landskabets historie i stenenes lag, og kunstnerblikket, der lader sig føre af sanserne, er her smeltet sammen i hans værk.

Restaureringsopgaven

De 19 bemalede masonitplader, som udgør udsmykningen, var ophængt i tre niveauer, og bevaringstilstanden varierede meget alt efter deres placering i festsalen. De øverste malerier var præget af mados og tobaksrøg, mens de nederste malerier havde skader og farveafskrab fra borde, stole og andet. Malerierne var samtidig udført med meget forskelligartede midler; der var både anvendt emaljelak, plastikmaling, farvekridt og tusch. Der var således tale om en konserveringsopgave, der krævede vidt forskelligartede metoder og tilgange for at genskabe maleriernes oprindelige kunstudtryk.

Første skridt var afrensning af malerierne, og her måtte der som nævnt arbejdes med forskellige metoder på de forskelligartede farvelag. Nogle flader blev renset med sodsvamp, og der anvendtes tørrensning, hvor materialerne ikke tålte vand og et ammoniumsalt på andre overflader. Specielt i de områder, hvor der var anvendt plastikmaling, farvekridt og tusch var arbejdet meget tidskrævende. Herefter blev slid, hak og skader kittet. Flere steder var der stor slitage, så der var behov for meget rekonstruktion. Der måtte også arbejdes med forskellige slags lim for at fastlægge indenfor de forskellige områder. Endelig blev værkerne retoucheret med Gamblin retoucheringsfarver, som kan justeres i glans, så de både kunne fungere til de matte, tørre farver og til de blanke emaljefarver på malerierne.

Under arbejdet med malerierne


Også andre hændelser end festligt lag havde i årenes løb skæmmet værket i festsalen. F.eks. var et skilt blevet placeret på et værk over døren. Det måtte fjernes, og det her ødelagte stykke af værket rekonstrueres. Desuden manglede tre af pladerne fra det oprindelige værk, som i 70’erne var blevet fjernet og brugt til reparationer andre steder i forsamlingshuset – tydeligvis uden kendskab til værkets værdi. Det lykkedes at genfinde den ene plade under et vindue i gangen, helt overmalet, og lidt af en anden plade, mens den tredje var sporløst forsvundet.

Planen er, at der indenfor 5-10 år skal bygges et nyt forsamlingshus i Aasiaat, og Per Kirkeby-værket vil til den tid blive flyttet med over i det nye hus.

Tilmeld nyhedsbrev