Kunstkonserveringen hjælper politiet

20.Oct 2015
Kufferten som indeholdt malerierne

Det var også tilfældet med de to værker, ”Den Gale” af Goya og ”Portræt af Maria af Medici” af Rubens, der i 2008 blev stjålet fra Voergaard Slot. I mange år var malerierne som sunket i jorden, selv om tyvene var blevet pågrebet af politiet, men i 2015 lykkedes det efter intensivt efterforskningsarbejde og udlovningen af en dusør at finde frem til værkerne, som blev overleveret til politiet i en helt almindelig sort kuffert, hvor de lå pakket ind i et rødt klæde.

For Voergaard Slot var det en stor glæde at få de værdifulde malerier igen. Men før dusøren kunne udbetales, og før værkerne kunne komme på plads på slottet, ønskede Københavns politi en grundig analyse på Kunstkonserveringen, ud fra hvilken man ville kunne vurdere sandsynligheden af, at det virkelig var de to bortkomne værker, der var i kufferten.

"Som kunstkonservatorer går vi ikke ind og vurderer, om dette er eller ikke er et maleri udført af Goya eller Rubens. Det, vi kan, er at vurdere, om værkerne stammer fra den tidsalder, hvor de to malere havde deres virke, eller om de er malet i nyere tid og således er kopier," fortæller Chefkonservator Søren Bernsted.

I analysen af værkernes alder benyttede Kunstkonserveringens konservatorer sig af flere forskellige tilgange. Dels kan fotooptagelser med UV- og infrarødt lys samt mikroskopi afsløre vigtige detaljer som f.eks. en skjult signatur eller overmalinger. Der blev i tilfældet med Goya og Rubens ikke fundet signatur på malerierne, men da det var ganske almindeligt ikke at signere værker på begge kunstneres tid, kunne dette ikke tolkes som et tegn på forfalskning. Til gengæld dukkede flere overmalinger op ved fotooptagelserne som en vigtig indikator af, at malerierne ikke var nymalede men bar på en historik.

Goya inden konservering
Rubens inden konservering

 

En anden metode, der blev benyttet i periodiseringen af de to værker, var en visuel undersøgelse af materiale-bruget. Der blev undersøgt, om der var anvendt materialer, man typisk benyttede i 1500-1700-tallet, eller om der var tale om nyere materialer, som man ikke kendte til på den tid. Med samme formål blev også træet, der var brugt til blændrammen, samt sømmene, som lærredet var fastgjort med, undersøgt.

På baggrund af de forskelligartede metoder kunne Kunstkonserveringen fastslå, at malerierne stammede fra den tidsalder, de oprindeligt var dateret til, og at der således ikke var tale om ny-fremstillede forfalskninger, men at det efter alt at dømme var de to stjålne værker, man havde fået tilbage. De to malerier, som havde fået nogle skader efter tyveriet og de syv års tvivlsom opbevaring, blev herefter konserveret på Kunstkonserveringens værksted, før de igen kunne hænges op på deres respektive pladser på Voergaard Slot.

Goya efter konservering
Rubens efter konservering

Tilmeld nyhedsbrev