Kunstkonserveringen med til at udvikle Anbefalinger om bevaring

02.Dec 2020

Med en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen har arbejdsgruppen udarbejdet anbefalingerne 'At gribe og begribe sin samling', der følger op på de tekster, der indtil 2018 har ligget på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Anbefalingerne er rettet mod alle, der arbejder med bevaring og samlinger, og teksterne er tænkt til at kunne bruges direkte som arbejdsredskaber og til at finde løsninger på konkrete problemstillinger indenfor området.

De er desuden tænkt som et arbejdsredskab for de konservatorer, der rådgiver museerne, så de kan danne udgangspunkt for i fællesskab at sætte niveauet for museernes bevaringsindsats.

 

Anbefalingerne knytter an til de processer og det praktiske arbejde, der knytter sig til modtagelse, emballering og opbevaring af værker samt skadedyrsbekæmpelse og risikovurdering. Med anbefalingerne er det målet at arbejde præventivt for, at der tages hånd om de udfordringer, der kan true museernes samlinger, inden de når at gøre uoprettelig skade.

Find anbefalingerne her

 

 

Tilmeld nyhedsbrev