Våbenskjolde fra Rigsarkivet restaureres

28.Nov 2018
Afrensning af ornamentik
våbenskjold under afrensning


De fint ornamenterede våbenskjolde med kronen tronende øverst er udført i bemalet træ. De er ikke helt ens, men måler alle omkring 150 cm i højden og 250 cm i bredden. De oprindeligt 18 våbenskjolde, hvoraf kun 17 er bevaret, er Rigsarkivets egne og er i sin tid udført som udsmykning af det daværende arkiv, som befandt sig i kancellibygningen, som stod færdig i 1721. I forbindelse med den igangværende flytning af Rigsarkivet, bliver skjoldene nu sat i stand.

De 17 våbenskjoldes motiver afspejler kongeriget, som det så ud på daværende tidspunkt. Der er et tredelt skjold med det danske, norske og svenske våben, samt Grønlands, Færøernes, Islands og de tyske områder, som på daværende tidspunkt hørte under Danmarks, våben. Selvfølgelig er også kongens våben repræsenteret, det var Christian den 6., og enkelte andre motiver.

Våbenskjoldet retoucheres


Det er ikke første gang, at Rigsarkivets våbenskjolde bliver restaureret, og også sidste gang skete det i forbindelse med en flytning. I 1910 flyttede arkivet fra 'Den røde bygning', som i dag huser Finansministeriet, til lokalerne på Slotsholmen. Konserveringen blev, ifølge Bredo Granjeans research, varetaget af dels en yngre konservator fra Nationalmuseet, der afvaskede skjoldene i koldt vand, og dels af en billedskærer og en maler, der forestod ekstra træskærerarbejde og opmaling. De oprindelige træskærerarbejder, som var blevet noget ormstukne, fik en omgang linolie af arkivbudene.**

Ornamentik før restaurering
- og efter


I dag foregår konserveringen noget anderledes. Alle skjolde bliver restaureret på Kunstkonserveringen, tre-fire stykker ad gangen, da det er hvad der er plads til. Skjoldene bliver afrenset, da de på vandrette flader er belagt med et tykt lag støv, og desuden er skæmmede af overfladesnavs, der får motiverne til at fremstå matte og blakkede. Ud over afrensning er der elementer og farvelag, som skal fastlægges. Flere steder er ornamentikken beskadiget, skjoldene har fået stødskader og dele er faldet af. Slutteligt bliver skjoldene retoucheret.

Færdigrestaureret våbenskjold

*Bredo Grandjean skriver i Våbenskjoldene i Rigsarkivet. Inventar og udsmykning fra Danske Kancellis Arkiv i "Arkiv, Tidsskrift for arkivforskning, 1985", s. 230, at der i årene 1736-39 blev udbetalt midler til indretning af arkivet med skabe, snedker, smede- og billedhuggerarbejde

** Bredo Grandjean: Våbenskjoldene i Rigsarkivet. Inventar og udsmykning fra Danske Kancellis Arkiv i "Arkiv, Tidsskrift for arkivforskning, 1985", s. 235-36

Tilmeld nyhedsbrev