Tak til fonde

Kunstkonserveringen retter en stor tak til de mange fonde som har støttet os gennem årene.

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Augustinus Fonden
  • Beckett-Fonden
  • Knud Højgaards Fond
  • Letterstedtska Föreningen
  • Nordisk Kulturfond
  • OAK-Foundation, Denmark
  • Toyota-Fonden
  • 15. juni Fonden

Tilbage til OM KUNSTKONSERVERINGEN

Tilmeld nyhedsbrev