Katastrofehjælp

Vi står til rådighed med konservatorbistand i forbindelse med akutte situationer som brand- og vandskader eller hærværk. Vi medvirker samtidig ved udarbejdelse af beredskabsplaner for de danske museer.

  • Vandskadede  kunstgenstande skal tørres op under kontrollerede forhold. Skader i forbindelse med vandskader opstår nemlig hyppigst under optørringen. F.eks. kan lærredet på et maleri krympe i forhold til farvelaget og derved medføre farvetab. Konservatorerne står til rådighed under en eventuel krisesituation såvel in situ som på værkstedet. Her kan en eventuel akut optørring foregå ved hjælp af vores tekniske udstyr.
  • Brandskadede  kunstværker er problematiske at behandle, idet der kan forekomme uoprettelige ændring af værkernes materialer pga. varme- og sodudvikling. Brandskadede værker kan dog være mulige at redde gennem konservering og restaurering, og tilnærmes et acceptabelt udtryk. Ved maleri, kan eksempelvis fine penselstrøg dog gå tabt.

Tilbage til HVAD TILBYDER VI

Tilmeld nyhedsbrev