Bevaring af konceptkunst/samtidskunst

Koncept- og samtidskunst er et kapitel for sig, når man taler bevaring. Her er det kunstneriske fokus typisk på et koncept eller en idé, hvor den håndværksmæssige forarbejdning af materialet kan have mindre betydning.

Derfor anvender vi en anderledes bevaringsmæssig tilgang til nyere former for kunst i forhold til, når vi skal bevare de traditionelle kunstformer indenfor papir, maleri og skulptur.

Bevaring af konceptkunst indbefatter typisk en udveksling mellem flere fagområder blandt konservatorer, ligesom det ofte kræver et udbygget samarbejde med kunsthistorikere, kunstnere og andre fagfolk.

Samarbejde med kunstnere

Når man som konservator skal bevare koncept- og samtidskunst er det af stor betydning at kende til kunstnerens intentioner med værket.

Hvilken mening har kunstneren tillagt de enkelte elementer i kunstværket? Er der elementer, der er vigtigere end andre, eller hvilke materialer er selve "hjertet" i kunstværket? Kan man erstatte elementer, hvis de ikke kan bevares?

Indenfor samtidskunsten har vi den unikke fordel, at kunstneren ofte er nulevende. Vi har derfor løbende dialog og samarbejde med nulevende kunstnere i ind- og udland for at kunne bevare, og i nogle tilfælde genskabe, deres værker på bedste vis. Med dette samarbejde kan vi sikre, at samtidskunstnernes værker bliver bevaret og formidlet med største hensynstagen til kunstnerens intentioner.

Kunstnerinterviews

Det kan være en stor fordel at strukturere de samtaler, man har med kunstnere, i en grad, så den information vi indhenter kan benyttes i flere sammenhænge.

Vi arrangerer derfor dybdeinterviews med udvalgte kunstnere med henblik på at få et samlet overblik over det pågældende kunstværk til brug for bevaring, installation og formidling.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev