Nyt

For Bygningsstyrelsen konserverer Kunstkonserveringen netop nu ‘Herkules optagelse blandt guderne på Olympen’ malet af Hendrik Krock.

Læs mere

Anne-Mette Villumsen, museumsleder for Skovgaard Museet, er ved årets almene generalforsamling valgt som ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen, de danske museers center for bevaring af kunst. Anne-Mette Villumsen afløser...

Læs mere

Sine Kildeberg, museumsdirektør for Vendsyssel Kunstmuseum, er valgt som midlertidig ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen, de danske museers center for bevaring af kunst. Der er enstemmig opbakning fra bestyrelsen til valget af...

Læs mere

Kunstkonserveringen har ved hjælp af et sindrigt system nedtaget det meget store altermaleri i Eliaskirken på Vesterbro, som nu skal konserveres på værkstedet på Kronborg.

Læs mere

Kunstkonserveringen har netop påbegyndt restaureringen af udsmykningen på den tidligere Ringkøbing Amtsgård for Bygningsstyrelsen.

Læs mere

I år er det 100 år siden, at Peder Christensen, i folkemunde ’Kong Peder’, blev indsat som den første folkevalgte borgmester i Helsingør.

Læs mere

Med støtte fra Nordisk Kulturfond indleder de tre lande i Rigsfællesskabet: Færøerne, Grønland og Danmark, i 2019 et samarbejde, der sætter fokus på præventiv konservering af kunst og anden kulturarv i et nordisk perspektiv. Projektet...

Læs mere

Kunstkonserveringen har stået for restaureringen af en række enestående vægmalerier udført af Asger Jorn og en række kunstnerkollegaer i 1944 i en børnehave på Østerbro. I forbindelse med restaureringen blev der også foretaget en...

Læs mere

Kunstkonserveringen har behandlet et hestehoved af kunstneren Rebecca Stevenson udført i mikrokrystallinsk (syntetisk) voks, glasfiber og en polyester resin.

Læs mere

17 fine våbenskjolde er netop nu ved at blive restaureret på Kunstkonserveringen. De store skjolde befinder sig normalt på Rigsarkivet og stammer efter alt at dømme fra 1730'erne.*

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev