Nyt

Som del af en bredt funderet arbejdsgruppe har Kunstkonserveringens Mette Westergaard medvirket til at udarbejde en række web-baserede anbefalinger rettet mod museernes bevaringsindsats.

Læs mere

For Bygningsstyrelsen konserverer Kunstkonserveringen netop nu ‘Herkules optagelse blandt guderne på Olympen’ malet af Hendrik Krock.

Læs mere

Anne-Mette Villumsen, museumsleder for Skovgaard Museet, er ved årets almene generalforsamling valgt som ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen, de danske museers center for bevaring af kunst. Anne-Mette Villumsen afløser...

Læs mere

Sine Kildeberg, museumsdirektør for Vendsyssel Kunstmuseum, er valgt som midlertidig ny bestyrelsesformand for Kunstkonserveringen, de danske museers center for bevaring af kunst. Der er enstemmig opbakning fra bestyrelsen til valget af...

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev