Kunstkonserveringens privatlivs- og persondatapolitik


1. Kunstkonserveringens anvendelse af kundeoplysninger

Vi behandler kundernes data på et lovligt grundlag

  • Kunstkonserveringen anvender ikke cookies på vores hjemmeside
  • Kunstkonserveringen indsamler ikke brugernes IP-adresser
  • Vi videregiver/-sælger ikke kundernes data
  • Vi anvender alene de kundedata, der er relevante, dvs. firmaadresse, kontaktperson, virksomhedens EAN-nr., login og password til virksomhedens adgang til Kunstkonserveringens time-/sagstyring.
  • Vi sørger for at opdatere kundernes data løbende

Kunstkonserveringen indsamler ikke følsomme oplysninger omkringRace, etnisk oprindelse, politisk, religiøs, filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørsforhold, seksuelle forhold/orientering, helbredsoplysninger, genetiske data og biometriske data, straffedomme og tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.  

2. Indsigt, rettelse, sletning m.m.

Kunderne har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dem, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Hvis Kunden mener, at de persondata vi behandler er unøjagtige, har kunden ret til at få dem rettet. Kunden skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis vedkommende mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Enhver anmodning om at få rettet eller slettet persondata eller øvrige indsigelser, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning m.m. så hurtigt som muligt.

Såfremt du har spørgsmål i relation til Kunstkonserveringens behandling af personoplysninger på dette website, er du velkommen til at kontakte:

Kunstkonserveringen

Kronborg 10B

3000 Helsingør

Telefon: 49214155
E-mail:
mail(at)kunstkonserveringen.dk

Tilmeld nyhedsbrev